miércoles, 7 de noviembre de 2012

CARTA PUBLICADA EN LA VANGUARDIA.COM El model econòmic actual no funciona

El model econòmic actual no funciona, això ja no és notícia. No hi ha feina i no hi ha perspectives que la situació millori. Quant fa que estem en crisi? Des que va començar, ja fa cinc anys, quines solucions han aportat els experts? Ja són cinc anys de les nostres vides amb l'ai al cor, veient com un país sencer s'enfonsa i encara no tenim notícies que les coses hagin de millorar a curt termini.

Tan digne de confiança és el sistema que tenim? Per què no mirem altres opcions? Es parla molt que la gent ha de ser emprenedora, que s'ha de valer per si mateixa. Però muntar un negoci tal com estan les coses és un risc que pocs estan disposats a córrer.

Les empreses multinivell són una bona manera de començar per als emprenedors. Amb una inversió mínima i sense riscos un pot ser empresari i tenir els beneficis que té una franquícia tradicional. No entenc com la societat en general no ho veu, ho titllen d'estafa, de secta, de sistema piramidal i de voler aprofitar-se dels altres. Res més lluny de la realitat. El sistema multinivell s'ensenya a les universitats. Està aprovat pel BOE. Cada cop més persones s'apunten al negoci per millorar la seva situació econòmica, però han de fer front al conformisme que regna a la societat.

Per què no ens traiem de sobre els prejudicis i ens informem de com funciona el sistema multinivell o network marketing? Els experts ja ho diuen: és el sistema de distribució que imperarà durant les properes dècades i que fa més de cent anys que funciona en centenars d'empreses d'àmbit internacional.


Traducción 

El modelo económico actual no funciona, eso ya no es noticia. No hay trabajo y no hay perspectivas de que la situación mejore. ¿Cuánto hace que estamos en crisis? Desde que comenzó, hace cinco años, qué soluciones han aportado los expertos? Ya son cinco años de nuestras vidas con el corazón en un puño, viendo como un país entero se hunde y aún no tenemos noticias de que las cosas vayan a mejorar a corto plazo.

Tan digno de confianza es el sistema que tenemos? ¿Por qué no miramos otras opciones? Se habla mucho de que la gente debe ser emprendedora, que se valerse por sí misma. Pero montar un negocio tal como están las cosas es un riesgo que pocos están dispuestos a correr.
Las empresas multinivel son una buena manera de empezar para los emprendedores. Con una inversión mínima y sin riesgos uno puede ser empresario y tener los beneficios que tiene una franquicia tradicional. No entiendo como la sociedad en general no lo ve, lo tildan de estafa, de secta, de sistema piramidal y de querer aprovecharse de los demás. Nada más lejos de la realidad. El sistema multinivel se enseña en las universidades. Está aprobado por el BOE. Cada vez más personas se apuntan al negocio para mejorar su situación económica, pero tienen que hacer frente al conformismo que reina en la sociedad.

¿Por qué no nos sacamos de encima los prejuicios y nos informamos de cómo funciona el sistema multinivel o network marketing? Los expertos ya lo dicen: es el sistema de distribución que imperará durante las próximas décadas y que hace más de cien años que funciona en cientos de empresas de ámbito internacional.

No hay comentarios:

Publicar un comentario